– Inżynieria i logistyka produkcji

Baner IP logo PANS

Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, inżynierskie

Absolwent posiada przygotowanie w zakresie: wiedzy inżynierskiej, podstaw nauk ekonomicznych i zarządzania oraz umiejętności menedżerskich. Ponadto przygotowany jest do rozwiązywania zagadnień danej dziedziny techniki z pomocą metod i technik inżynierskich; projektowania nowych i nadzorowania istniejących systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych i obiektów; projektowania systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami, finansami i kapitałem; zarządzania przedsiębiorstwem; marketingu i logistyki; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; formułowania problemów z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii oraz innowacyjności.

Absolwenci kierunku Inżynieria i logistyka produkcji posiądą podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji narzędzi, urządzeń i maszyn. Duże znaczenie posiada tutaj dobra znajomość zasad mechaniki oraz wytwarzania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi inżynierskich, komputerowych i obliczeniowych. Absolwenci są przygotowani do prawidłowego eksploatowania oraz doskonalenia procesów produkcyjnych, projektowania i prowadzenia procesów wytwarzania zgodnymi z najnowszymi trendami branżowymi. Bardzo ważnym atutem absolwenta jest umiejętność pracy w zespole, koordynacja prac i ocena uzyskiwanych wyników. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 z uwzględnieniem umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Dla absolwenta szkoły średniej, który chce:

 • rozwijać swoje umiejętności związane z inżynierią i logistyką produkcji,
 • interesuje się inżynierią i logistyką (mikrologistyka i makrologityska),
 • poszerzyć swoje umiejętności związane z narzędziami stosowanymi w inżynierii i logistyce w przedsiębiorstwie,
 • poznać najnowsze metody sterowania procesami związanymi z inżynierią i logistyką w przedsiębiorstwie.

Wśród głównych celów studiów należy wymienić:

 • zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie inżynierii i logistyki w przedsiębiorstwie, oraz w zakresie planowania produkcji,
 • nabycie umiejętności korzystania ze sprzętu i narzędzi wykorzystywanych w inżynierii i logistyce,
 • nabycie umiejętności z zakresu planowania procesów produkcyjnych, przygotowywania m.in. technologii, projektowania stanowisk produkcyjnych, przygotowywaniu routingów i bomów dla zleceń produkcyjnych,
 • nabycie umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem obcym,
 • zdobycie wiedzy pozwalającej kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Program studiów koncentruje się na aspektach praktycznych przedmiotów. W trakcie studiów studenci:

 • poznają procesy związane z planowaniem produkcji,
 • poznają procesy związane z zakupami i odprawami celnymi,
 • poznają procesy związane z tworzeniem technologii produkcyjnych,
 • poznają sposób tworzenia stanowisk produkcyjnych, routingów i bomów.

Absolwenci specjalności potrafią:

 • planować pracę na dziale produkcyjnym przy odpowiednim wystawianiu zleceń produkcyjnych,
 • przygotować technologie z uwzględnieniem stanowisk, routingów i bomów,
 • przygotować wyceny i kalkulacji ofertowych,
 • znać procesy związane z działem zakupowym, m.in:
  • Zamawianie materiałów i komponentów w oparciu o plany produkcyjne,
  • Kontrolę stanów magazynowych,
  • Współpracę z dostawcami krajowymi i zagranicznymi,
  • Negocjowanie cen oraz warunków dostaw na materiały i usługi,
  • Ocenę okresową dostawców oraz wykonywanie audytów u dostawców,
  • Organizowanie transportu oraz odpraw celnych,
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z zakupem,
  • Wyszukiwanie nowych dostawców oraz kooperantów,
 • znać procesy związane z gospodarką materiałową,
 • sterować procesami jakie znajdują się w całym przedsiębiorstwie,
 • ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla inżyniera i logistyka produkcyjnego oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia,
 • analizować raporty związane m.in. z OTD (on time delivery), DSI (Days Sales in Inventory), obciążenia stanowisk produkcyjnych,
 • potrafi odpowiednio zarządzać zespołem przy wykorzystaniu KPI (Key Performance Indicators),
 • przygotować procesy produkcyjne, oraz technologie dla zleceń produkcyjnych.
 • Znajomość zagadnień specjalistycznych: APQP, FMEA, PPAP, R&R, Raport 8D, IATF 16949, ISO 9001, normy VDA, AIAG,
 • Zdobycie certyfikatu podpisanego przez firmę automotive z takich narzędzi jak:
  • Metody i techniki zarządzania jakością. Proces ciągłego doskonalenia, identyfikacja problemu – 5H2W, burza mózgów, diagram Ishikawy,
  • Metoda 5 Why, Diagram Why-Why, Analiza Pareto-Lorenza, Metoda ABCD
  • Działania zapobiegawcze i korygujące wg metody 8D.
  • Podstawy ciągłego doskonalenia LEAN – KAIZEN – TPM.
  • TPM – Kompleksowe produktywne utrzymanie ruchu.
  • 5S – organizacja stanowiska pracy.

Absolwent może aplikować na stanowiska:

 • Planista produkcyjny,
 • Inżynier produkcyjny,
 • Pracownik działu logistyki,
 • Specjalista od spraw zakupów,
 • Zarządzania zapasami zamówieniami i dostawami.

Absolwenci kierunku Inzynieria i logistyka produkcji nie mają większych problemów ze znalezieniem dobrze płatnego i stabilnego zatrudnienia.

Wiedza i umiejętności, pozyskane przez ciebie w trakcie studiów, sprawią, że będziesz mógł rozpocząć pracę jako pracownik działu logistyki, specjalista od spraw zakupów, zarządzania zapasami zamówieniami i dostawami.

Na profesjonalistów z zakresu logistyki i inżynierów czeka teraz właściwie każdy sektor przemysłowy, który rozwija się nie tylko na arenie lokalnej, lecz także międzynarodowej

Back to top